Některé naše významnější aplikace

Komplexní dodávka, realizace a pravidelná údržba IS:

Finské obchodní zastupitelství v Praze, Becker-motory, s.r.o., TC AV ČR, SpedTrade, s.r.o., Smola-konstrukce, s.r.o., Mentor, s.r.o., Lava, s.r.o., Somfy, s.r.o.,

Dodávky PC a SW produktů:

Galerie hl. m. Prahy, BT VUSTE, s.r.o., Geologický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK, ÚCHP AV ČR, ÚRE AV ČR, ÚHD AV ČR, TC JaM, s.r.o.

Dodávka počítačové sítě a vytvoření speciálních databázových programů:

Oddělení dětské onkologie FN Motol (evidence výskytu a průběhu onkologických onemocnění), Mentor, s.r.o. (evidence posluchačů a řízení průbehu vzdělávacích kurzů), Finské obchodní zastupitelství v Praze (řízení znalostní databáze "Institutional Memory")

Školení SW produktů:

Finské obchodní zastupitelství v Praze, Velvyslanectví Finské republiky v ČR, Becker-motory, s.r.o., Galerie hl. m. Prahy, TC AV ČR, SpedTrade, s.r.o., Smola-konstrukce, s.r.o., Mentor, s.r.o., Lava, s.r.o., Somfy, s.r.o., TC JaM, s.r.o., základní a mateřské školy, další skupiny i jednotlivci.

(c) SMART - Systémy měřicí a řídicí techniky, spol.s r.o.Poslední aktualizace: 11/08/2015