MĚŘENÍ, ŘÍZENÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT

 • nabízíme letité zkušenosti v tvorbě automatizovaných systémů pro měření, řízení a zpracování dat
 • k řešení většinou užíváme produkty National Instruments
 • řešíme úlohy pro:
  • vědecké instituce (měření Ramannových spekter, řízení permeační aparatury a sběr dat při výzkumu katalyzátorů, sběr dat z kultivačních boxů při pěstování rostlin, řízení spalovacího procesu fluidního kotle včetně sběru a vizualizace dat),
  • vysoké školy a univerzity (řízení stanice pro kontinuální přípravu plynných směsí o přesné koncentraci),
  • zkušební ústavy (měření průběhu dilatací při zkouškách tečení materiálů),
  • soukromé firmy (měření a vyhodnocení odběrů plynů, měření hladin a teplot pohonných hmot na čerpacích stanicích)
(c) SMART - Systémy měřicí a řídicí techniky, spol.s r.o.Poslední aktualizace: 11/08/2015