Co to je outsourcing?

Ousourcing je zajišťování určitých funkcí a služeb ve firmě prostřednictvím dodavatelských firem specializovaných na danou oblast. Je běžnou praxí zajišťování služeb v oblasti dopravy, servisu techniky, stravování, reklamy, úklidu, ale i vedení učetnictví a finančního poradenství.
V dnešní době se ve velké míře prosazuje outsourcing i v oblasti péče o IS.

Hlavní výhody outsourcingu IS

  • zajištění péče o IS na vysoké úrovni týmem profesionálů s bohatými zkušenostmi v daném oboru
  • razantní zvýšení produktivity práce dané profesionálními postupy a silným technickým zázemím dodavatele
  • vytváří kvalitní, spolehlivé a trvale dostupné servisní zázemí (bez nemocenských, dovolených, ...)
  • úspora nákladů, vytvoření podmínek pro zvýšení výnosů (platba za služby je zpravidla nižší než náklady na zaměstnání odborníka)
  • snížení objemu manažérské a administrativní práce odběratele při řešení problémů s IS
  • možnost soustředění se odběratele na svoji hlavní činnost podnikání

Outsourcing má i svá rizika...

  • správný výběr outsourcingového partnera
  • určitá závislost zákazníka na dodavateli služeb
  • nezbytná důvěra k dodavateli (ochrana informací)
  • neochota a nedůvěra zaměstnanců odběratele při zavádění outsourcingu
(c) SMART - Systémy měřicí a řídicí techniky, spol.s r.o.Poslední aktualizace: 11/08/2015