... vše, o co jsme se snažili,
jsme dělali rádi...

(a věříme, že i dobře)

 


Některé naše významnější a zajímavé aplikace

  • Řízení projektu moderního kancelářského informačního systému, komplexní dodávky, realizace a pravidelná údržba IS např. pro: Finské obchodní zastupitelství v Praze, Somfy, s.r.o., Mentor, s.r.o., Spedtrade, s.r.o., Becker, s.r.o., Lava, s.r.o., Technologické centrum AV ČR, sdružení ALTISA
  • Dodávky PC a SW produktů pro: Galerii hl.m. Prahy, BT VUSTE,s.r.o., Geologický ústav AV ČR, Přírodovědeckou fakultu UK, Tréninkové centrum pro jazyky a management, s.r.o., Management Systems Team, Tolson Praha, Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, AB Barrandov.
  • Dodávka kompletní počítačové sítě a vytvoření počítačového databázového programu rozsáhlé evidence výskytu a průběhu onkologických onemocnění pro dětskou onkologii FN Motol, evidence posluchačů kurzů pro Mentor, s.r.o., "Institutional Memory" pro Finské obchodní zastupitelství v Praze
  • Školení SW produktů pro: Mentor, s.r.o., Somfy, s.r.o. Velvyslanectví Finské republiky v Praze, Galerii hl. města Prahy, Finské obchodní zastupitelství, Smola Konstrukce, s.r.o., ÚCHP AV ČR, Technologické centrum AVČR, základní a mateřské školy a pro další skupiny i jednotlivce.
  • Vytvoření speciálních programů pro: Institut městské informatiky hlavního města Prahy, Ústav chemických procesů AV ČR, Přírodovědeckou fakultu UK.
  • Návrh, tvorba a péče o webové stránky pro: Becker-motory, Kühnův dětský sbor, Yachtservis, Pizzerii La Ventola, Pizzerii Castello, Pyroex, v.o.s., Restauraci Mlýn 1999, Somfy, KA-Trade, Cykloadam, Mateřskou školu Vokovická a další.
  • Měření, řízení a zpracování dat: stanice pro kontinuální přípravu plynných směsí o přesném složení (pro VŠCHT Praha), systém pro řízení přístroje, sběr a zpracování dat při měření Ramannových spekter (pro ÚMCH AV ČR), řízení permeační aparatury při výzkumu katalyzátorů (pro ÚCHP AV ČR), sběr dat z kultivačních boxů při pěstování rostlin (pro ÚEB AV ČR), řízení fluidního kotle (pro ÚCHP AV ČR), měření dilatací (pro SVÚM Praha), měření odběrů plynů (pro Todo, s.r.o.), sběr a zpracování dat z emisního analyzátoru (pro Elektrárnu Počerady), automatizovaný monitorovací systém znečištění vod v povodí Tiché a Divoké Orlice (v kooperaci s ÚCHP a ÚHD AV ČR), měření hladin a teplot pohonných hmot (pro Benzina, Petra, ...),
  • Návrh, dodávky a odborná instalace bezdrátového zabezpečovacího systému Jablotron v soukromých objektech, domech a bytech, garážích, kancelářích a skladových prostorách.
(c) SMART - Systémy měřicí a řídicí techniky, spol.s r.o.Poslední aktualizace: 11/08/2015